Gopump

Autorzy GoPump

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Liderzy

Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med.
Aleksandra Araszkiewicz
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
Gawrecki
dr n. med.
Andrzej Gawrecki
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
prof. dr hab. n. med.
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych

Zespół

dr n. med. i n. o zdr.
Anna Adamska
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
mgr 
Danuta Urszula Bukowska
pielęgniarka, edukator diabetologiczny, trener pompowy
dr n. med.
Anna Duda-Sobczak
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
lek.
Urszula Frąckowiak
lekarz chorób wewnętrznych
mgr 
Karolina Janasik
pielęgniarka, edukator diabetologiczny, trener pompowy
Anna-Kreczmer
mgr 
Anna Kreczmer
pielęgniarka, edukator diabetologiczny, trener pompowy
mgr 
Adam Kucz
psycholog
lek.
Magdalena Michalak
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
mgr 
Mateusz Michalski
dietetyk kliniczny
mgr 
Monika Pietrzak
pielęgniarka, edukator diabetologiczny, trener pompowy
dr n. med.
Judyta Schlaffke
diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych
mgr 
Alicja Sroczyńska
dietetyk kliniczny

Koordynator projektu
po stronie Novo Nordisk Pharma

mgr 
Milena Kuzaka
Educational Project Manager