Gopump

Partnerzy programu GoPump

Ump

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

NovoNordisk

Novo Nordisk Pharma

Projekt GoPump jest realizowany we współpracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o.

Partnerami projektu są wiodący producenci sprzętu medycznego i oprogramowania wykorzystywanego w terapiach insulinowych.

UmpKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) funkcjonuje na bazie Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu obejmującego część szpitalną i ambulatoryjną. Od 1993 roku jesteśmy ośrodkiem wysoko specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą oraz kompleksową diagnostyką przewlekłych powikłań cukrzycy. Zespół terapeutyczny prowadzi diagnostykę, edukację oraz leczenie w oparciu o najnowsze standardy z wykorzystaniem nowych technologii. Osoby z cukrzycą typu 1 mają możliwość nabycia umiejętności w zakresie intensywnej czynnościowej insulinoterapii. Osobom leczonym przy użyciu osobistej pompy insulinowej dedykowane są kursy edukacyjne – „Tygodnie pompowe”. Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu pacjentów z cukrzycą typu 1, w tym osób czynnie uprawiających sport. Uczestniczy również w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą typu 1 wspieranym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W terapii osób z cukrzycą typu 1 od rozpoznania choroby edukacja ukierunkowana jest na przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie insulinoterapii z motywacją do aktywnego i nieograniczonego chorobą życia. Zespół Katedry i Oddziału obejmuje m.in. lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii, angiologii oraz hipertensjologii, pielęgniarki diabetologiczne, edukatorów, trenerów pompowych, dietetyków i psychologa.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego. Zespół aktywnie uczestniczy w działalności Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Historia jednostki akademickiej rozpoczyna się od utworzonej w 1999 roku Pracowni Edukacji Diabetologicznej, przekształconej w 2004 roku w Klinikę, a w 2008 roku w Katedrę i Klinikę, kierowaną przez prof. Bognę Wierusz-Wysocką, która zainicjowała i poświęciła życie zawodowe opiece nad dorosłymi chorymi na cukrzycę, ze szczególnym uwzględnieniem osób z cukrzycą typu 1, dając podwaliny Wielkopolskiej Internistycznej Szkole Diabetologicznej.

UmpNovo Nordisk Pharma od 100 lat poprzez ciągły rozwój nowoczesnych terapii dba o wysoką jakość życia pacjentów z cukrzycą. Podnoszenie jakości życia pacjentów to także zaangażowanie w kompleksową edukację diabetologiczną. Tworzymy i partycypujemy w zróżnicowanych projektach edukacyjnych zarówno dla pacjentów jak i przedstawicieli zawodów medycznych po to, aby zadbać o najwyższy standard opieki diabetologicznej.

Jedną z innowacyjnych aktywności jest projekt GoPump – pierwszy w Polsce skrojony na miarę ustrukturyzowany program edukacji diabetologicznej przeznaczony dla pacjentów leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Opracowany został przez doświadczonych praktyków i znakomitych lekarzy z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej obszernej wiedzy, która ma się przyczynić do poprawy wyników leczenia pacjentów z cukrzycą.