Gopump

Klauzula informacyjna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO, art.13:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@ump.edu.pl lub admin@gopump.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z rekrutacją Edukatora oraz korzystania z platformy GoPUMP i realizacją programu.
  4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, art.6, lit.a) oraz Regulaminu GoPump.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań do czasu realizacji celu określonego w pkt.3, po jego zakończeniu przez okres 1 roku, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Dane osobowe podajecie Państwo dobrowolnie, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brak możliwości przystąpienia do programu GoPump.
  2. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora pozostałym użytkownikom GoPump (w celu umożliwienia wspólnych szkoleń edukacyjnych w formie on-line), pacjentom przypisanym do prowadzonych przez Państwa zajęć edukacyjnych przez Platformę.
  3. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku, jeżeli wcześniej była udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  5. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.