GoPump

Panel edukatora

Moduł 1: Zasady terapii przy pomocy osobistej pompy insulinowej

W pierwszym module zapoznasz się z budową i zasadą działania osobistej pompy insulinowej. 

 • 1.1.    Wstęp – kto jest kandydatem do leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej?
 • 1.2.    Podstawy czynnościowej intensywnej insulinoterapii
 • 1.3.    Budowa osobistej pompy insulinowej
 • 1.4.    Porównanie terapii za pomocą pompy insulinowej oraz penów
 • 1.5.    Korzyści terapii za pomocą pompy insulinowej. Dowody naukowe

Link do prezentacji

Moduł 2: Uruchomienie pompy insulinowej

Drugi moduł dostarczy Ci informacji w jaki sposób uruchomić Twoją osobistą pompę insulinową. 

Zawartość modułu:

2.1. Bateria

2.2. Uruchomienie

 • 2.1.1. Equil
 • 2.1.2. Medtronic
 • 2.1.3. Roche
 • 2.1.4. Ypsomed

2.3. Ekran startowy. Mapa menu

 • 2.3.1. Equil
 • 2.3.2. Medtronic
 • 2.3.3. Roche
 • 2.3.4. Ypsomed

Link do prezentacji

 

Moduł 3: Uruchomienie podstawowych funkcji pompy insulinowej

Trzeci moduł odpowie na pytanie w jaki sposób skonfigurować Twoją osobistą pompę insulinową. 

Zawartość modułu:

 • 3.1. Podstawowe funkcje — uruchomienie i wprowadzenie ustawień
  • 3.1.1. Equil
  • 3.1.2. Medtronic
  • 3.1.3. Roche
  • 3.1.4. Ypsomed
 • 3.2. Skróty klawiszowe
  • 3.2.1. Equil
  • 3.2.2. Medtronic
  • 3.2.3. Roche
  • 3.2.4. Ypsomed

Link do prezentacji

 

Moduł 4: Wlew podstawowy

Czwarty moduł to ważne informacje o wlewie podstawowym i sposobie przeprowadzania testu bazy. 

Zawartość modułu:

 • 4.1.   Co to jest wlew podstawowy?
 • 4.2. Zapotrzebowanie na insulinę we wlewie podstawowym i bolusach
 • 4.3. Kształt wlewu podstawowego
 • 4.4. Zasady przeprowadzania testu bazy

Link do prezentacji

Moduł 5: Bolusy insuliny a żywienie

W module piątym czeka na Ciebie ogromna dawka wiedzy związana z wpływem białka, tłuszczu i węglowodanów na glikemię. Ponadto dowiesz się jak dawkować insulinę na jedzenie oraz jakie aplikacje mogą Ci w tym pomóc.

Zawartość modułu:

 • 5.1. Białka, tłuszcze, węglowodany — źródła i wpływ na glikemię 
 • 5.2. Bolus prosty, przedłużony i złożony — definicja
 • 5.3. Węglowodany — sposoby liczenia i bilansowania insuliną
 • 5.4. Białka i tłuszcze — sposoby liczenia i bilansowania insuliną
 • 5.5. Praktyczne zastosowanie bolusów
 • 5.6. Aplikacje mobilne

Link do prezentacji

Moduł 6: Zestawy infuzyjne

W szóstym module zapoznasz się z rodzajami zestawów infuzyjnych, dowiesz się gdzie je zakładać oraz jak często je wymieniać.

Zawartość modułu:

 • 6.1. Rodzaje zestawów infuzyjnych i zasady ich doboru
  • 6.1.1. Equil
  • 6.1.2. Medtronic
  • 6.1.3. Roche
  • 6.1.4. Ypsomed
 • 6.2. Zalecane miejsca zakładania zestawów infuzyjnych oraz ich wymiana
 • 6.3. Implantacja zestawu infuzyjnego i czasowe rozłączenie
  • 6.3.1. Equil
  • 6.3.2. Medtronic
  • 6.3.3. Roche
  • 6.3.4. Ypsomed
 • 6.4. Potencjalne problemy z zestawami infuzyjnymi
 • 6.5. Zasady refundacji przez NFZ

Linki do prezentacji:

Moduł 7: Baza tymczasowa i alternatywny wlew podstawowy

Moduł siódmy wyposaży Cię w wiedzę o bazie tymczasowej oraz o alternatywnym wlewie podstawowym.

Zawartość modułu:

 • 7.1. Baza tymczasowa
  • 7.1.1. Equil
  • 7.1.2. Medtronic
  • 7.1.3. Roche
  • 7.1.4. Ypsomed
  • 7.2. Alternatywny wlew podstawowy
 • 7.2.1. Equil
  • 7.2.2. Medtronic
  • 7.2.3. Roche
  • 7.2.4. Ypsomed

Linki do prezentacji:

 

Moduł 8: Kalkulator bolusa

W module ósmym zapoznasz się z funkcją kalkulatora bolusa. Dowiesz się jak z niego korzystać oraz na jakich zasadach kalkulator bolusa oblicza dawkę insuliny. 

Zawartość modułu:

 • 8.1. Czym jest Kalkulator Bolusa?
 • 8.2. Parametry Kalkulatora Bolusa i czas aktywnej insuliny
  • 8.2.1.  Equil
  • 8.2.2.  Medtronic
  • 8.2.3.  Roche
  • 8.2.4.  Ypsomed
 • 8.3.  Zasady programowania Kalkulatora Bolusa

Linki do prezentacji:

 

Moduł 9: Leczenie za pomocą pompy insulinowej wspierane ciągłym monitorowaniem stężenia glukozy

Moduł dziewiąty zapoznana Cię z zasadami działania ciągłego monitorowania glikemii. 

Zawartość modułu:

 • 9.1. Zasady działania CGM — dostępne rozwiązania
 • 9.2. Kalibracja i dokładność systemów CGM
 • 9.3. Alarmy i trendy glikemii
 • 9.4. Podejmowanie decyzji o dawkowaniu insuliny na podstawie CGM
 • 9.5.  Odrębności działania poszczególnych systemów CGM
  • 9.5.1. Medtronic
  • 9.5.2. Dexcom
  • 9.5.3. Dexcom-Ypsomed
  • 9.5.4. Eversense 
  • 9.5.5. FreeStyle Libre

Link do prezentacji

Moduł 10: Dodatkowe funkcje pompy insulinowej

Ten moduł zapozna Cię z dodatkowymi funkcjami, z których można korzystać w osobistej pompie insulinowej.

Zawartość modułu:

 • 10.1. Alarmy
 • 10.2. Autotest
 • 10.3. Aktywna insulina
 • 10.4. Zawieszenie vs zatrzymanie
  • 10.4.1. Equil
  • 10.4.2. Medtronic
  • 10.4.3. Roche
  • 10.4.4. Ypsomed
 • 10.5. Znaczniki i przypomnienia
  • 10.5.1. Equil
  • 10.5.2. Medtronic
  • 10.5.3. Roche
  • 10.5.4. Ypsomed

Linki do prezentacji:

 

Moduł 11: Pompa to Twój przyjaciel — psychologiczna adaptacja do życia z pompą insulinową

Moduł jedenasty to moduł poświęcony emocjom związanym z terapią osobistą pompą insulinową.

Zawartość modułu:

 • 11.1. Inteligencja emocjonalna
 • 11.2. Potrzeby Twoje i pompy insulinowej
 • 11.3. Psychologiczne zasoby płynące z życia z pompą insulinową
 • 11.4. Przejęcie kontroli nad myślami i emocjami
 • 11.5. Komunikacja o pompie insulinowej i cukrzycy
 • 11.6. Relacja dziecko — rodzic — dorosły w życiu z cukrzycą

Link do prezentacji

Moduł 12: Awaria pompy insulinowej

Moduł dwunasty wyposaży Cię w informacje na temat postępowania w przypadku awarii osobistej pompy insulinowej.

Zawartość modułu:

 • 12.1. Przyczyny awarii
 • 12.2. Postępowanie — przejście na peny
 • 12.3.  Powrót do pompy insulinowej

Link do prezentacji

Moduł 13: Ostre powikłania cukrzycy: hiperglikemia z ketozą, cukrzycowa kwasica ketonowa

Moduł trzynasty to ogromna dawka wiedzy na temat kwasicy ketonowej: przyczyn jej występowania, postępowania na terapii pompowej w przypadku wystąpienia kwasicy.

Zawartość modułu:

 • 13.1. Definicja cukrzycowej kwasicy ketonowej
 • 13.2. Objawy hiperglikemii oraz kwasicy. Przyczyny ogólne i specyficzne dla terapii pompowej
 • 13.3. Ocena stopnia ketozy. Postępowanie
 • 13.4. Postępowanie w przypadku utrzymującej się hiperglikemii. Postępowanie w warunkach domowych oraz wskazania do leczenia szpitalnego

Link do prezentacji

Moduł 14: Ostre powikłania cukrzycy: hipoglikemia

Moduł czternasty przypomni Ci informacje na temat tego czym jest hipoglikemia, jakie są jej objawy oraz jak postępować w przypadku jej wystąpienia na terapii pompowej.

Zawartość modułu:

 • 14.1. Definicja i podział hipoglikemii
 • 14.2. Objawy i nieświadomość hipoglikemii
 • 14.3. Hipoglikemia — przyczyny ogólne i specyficzne dla terapii pompowej
 • 14.4. Postępowanie w przypadku hipoglikemii

Link do prezentacji

Moduł 15: Aktywność fizyczna i sport

Moduł piętnasty to duża dawka wiedzy na temat sportu uprawianego podczas stosowania terapii osobistą pompą insulinową.

Zawartość modułu:

 • 15.1. Podstawowe zasady dotyczące wysiłku fizycznego 
 • 15.2.  Noszenie pompy insulinowej podczas sportu, zabezpieczenie zestawu infuzyjnego
 • 15.3. Funkcje pompy insulinowej wykorzystywane podczas aktywności fizycznej
 • 15.4. Odłączenie pompy insulinowej na czas sportu
 • 15.5. Przydatne funkcje zależnie od modelu pompy insulinowej
  • 15.5.1. Equil
  • 15.5.2. Medtronic
  • 15.5.3. Roche

Link do prezentacji

Moduł 16: Podróże, sytuacje nietypowe

W module szesnastym dowiesz się jak postępować z osobistą pompą insulinową podczas podróży, zmian stref czasowych oraz w innych nietypowych sytuacjach.

Zawartość modułu:

 • 16.1. Pakowanie walizki — o czym nie można zapomnieć
  • 16.1.1. Podróż samolotem
 • 16.1.2.Podróż samochodem
 • 16.2. Skrajne temperatury
 • 16.3. Wypoczynek nad wodą
 • 16.4. Nieregularny tryb życia
 • 16.5. Choroba
 • 16.6. Posiłki trudne do policzenia

Link do prezentacji

Moduł 17: Informacje uzyskiwane z pamięci pompy insulinowej i ich analiza

Moduł siedemnasty przybliży Ci informacje jak pozyskać dane z osobistej pompy insulinowej, w jaki sposób je czytać i jak przekazać swojemu lekarzowi prowadzącemu.

Zawartość modułu:

 • 17.1. Dane o leczeniu w pamięci pompy insulinowej
 • 17.2. Jak pozyskać dane z pamięci pompy insulinowej?
 • 17.3. Udostępnianie danych o leczeniu podczas wizyty diabetologicznej
 • 17.4. Interpretacja ambulatoryjnego profilu glikemii — reagowanie na powtarzające się epizody hipo- i hiperglikemii

Link do prezentacji 

Moduł 18: Jak zostać mistrzem terapii pompowej?

Moduł osiemnasty doda Ci otuchy i utwierdzi w przekonaniu, że także Ty możesz zostać mistrzem terapii pompowej.

Zawartość modułu:

 • 18.1. Okresowe zmiany ustawień pompy insulinowej
 • 18.2. Myśleć w sposób niestandardowy
 • 18.3. Kiedy i jak pacjent powinien zmodyfikować ustawienia pompy insulinowej?

Link do prezentacji